Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin darowizn

Regulamin darowizn online

 1. Administratorem strony internetowej muko.help jest Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę MUKOHELP (dalej: Fundacja) z/s w Jarosławiu, ul. J. Słowackiego 24/4, 37-500 Jarosław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708831, NIP: 7922301469, REGON: 368963058.
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwisy (dalej: Serwisy płatności online) obsługiwane przed operatorów płatności online:
  1. Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860;
  2. PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisów płatności online.
 5. Serwisy płatności online umożliwiają dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej celów statutowych.
 6. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą serwisów płatności online nie podlegają zwrotom.
 7. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest operator płatności online, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
 8. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 9. Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 11. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.
 13. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 14. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
ul. J. Słowackiego 24/4
37-500 Jarosław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

NIP: 792 230 14 69
REGON: 368963058
KRS: 0000708831

Godziny pracy
pon. - pt. 8:00 - 16:00
© 2020 Muko.Help | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search