Fundacja Mukohelp

składa serdeczne podziękowania dla Firmy

IDEO FORCE SP. Z O.O. 

za finansowe wsparcie działań Fundacji

na rzecz osób chorych na mukowiscydozę.