Fundacja Mukohelp

składa serdeczne podziękowania

dla firmy

FIBRIS S.A.

za okazane wsparcie finansowe

na rzecz osób chorych na mukowiscydozę.RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!