Fundacja Mukohelp

składa serdeczne podziękowania

dla firmy Elektro Masters

za finansowe wsparcie działań

na rzecz osób chorych na mukowiscydozę.