PROJEKT PT. FIZJOTERAPIA CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ 2020

Mając na uwadze dobro naszych podopiecznych oraz chcąc zapewnić im lepszy dostęp do leczenia po raz kolejny zorganizowaliśmy szkolenie dla fizjoterapeutów pt. Fizjoterapia oddechowa w mukowiscydozie. Od prawidłowej fizjoterapii zależy stan zdrowia pacjenta i jego samopoczucie. Codzienne zabiegi muszą być wykonywane z największa starannością, aby przyniosły zamierzone efekty. Pacjenci powinni znajdować się pod opieką wykwalifikowanych specjalistów, a niestety takich brakuje. Stąd działania Fundacji zmierzające do poszerzenia grona przeszkolonych rehabilitantów mogących podjąć współpracę z mukopacjentami. Tym razem szkolenie zostało podzielone na dwa poziomy: podstawowy – dla osób, które jeszcze nie miały styczności w pracy z osobami chorymi na mukowiscydozę oraz rozszerzony – dla osób już współpracujących z tego typu pacjentami. Kurs poprowadził mgr Mikołaj Kowalski -  magister fizjoterapii, doktorant Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, czynnie pracujący z pacjentami chorymi na mukowiscydozę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Od kilku lat czynnie prowadzi warsztaty, kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii w mukowiscydozie. Uczestnicy szkolenia mieli szansę na żywo zobaczyć pracę z pacjentem chorym na mukowiscydozę w różnym wieku i przy użyciu różnego sprzętu rehabilitacyjnego. Fundacja zaprosiła na szkolenie 4 podopiecznych, którzy wraz z prowadzącym mogli zaprezentować fizjoterapię oddechową w mukowiscydozie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu. Szkolenie miało miejsce w Hotelu Blue Diamond w dniach 31.07-02.08.2020r.

Miesiąc później odbyły się realizowane już systematycznie indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne również prowadzone przez mgr Mikołaja Kowalskiego. W dniach 03.-05.09.2020 udzielonych zostało 24 konsultacji sprawdzających stan zdrowia pacjentów oraz wyznaczających im dalszy kierunek samodzielnej, codziennej pracy w domu podczas poranno-wieczornych inhalacji i drenaży usuwających zalegającą w płucach wydzielinę. W konsultacjach uczestniczyła nasza fizjoterapeutka - pani Sylwia Kiper- Sroka, z której wsparcia może w dowolnym czasie skorzystać każdy podopieczny Fundacji Mukohelp.

W trakcie projektu zrealizowano zakładane cele. Udało się przeszkolić nową kadrę fizjoterapeutów oraz doszkolić już współpracującą z pacjentami. Rodzice oraz chorzy odbyli fachową konsultację rehabilitacyjną, pozbyli się wątpliwości, poszerzyli wiedzę i nabrali pewności odnośnie prawidłowości wykonywanych zabiegów inhalacyjno-drenażowych. Co najważniejsze, udało się udzielić wsparcia pacjentom dotychczas nieobjętym pomocą fizjoterapeutyczną. Projekt utwierdził nas w przekonaniu, że tego typu działania są jedną z najbardziej oczekiwanych form pomocy.GŁÓWNY SPONSOR SZKOLENIA

vertex


POZOSTALI SPONSORZY

                                                                         logo blue diamond                                symetrium logo GALERIA WYDARZENIA