DZIĘKUJEMY! Chcielibyśmy wyróżnić nową firmę, od której otrzymaliśmy pomoc. Agencja AFTERWEB (https://afterweb.pl/) nie jest obojętna na los osób, chorujących na mukowiscydozę. Wsparcie w postaci cegiełek ma moc - oby tak dalej! Wspólnymi siłami możemy walczyć o lepsze jutro dla wielu chorych.