Fundacja MUKOHELP, wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie fizjoterapii osób chorych na mukowiscydozę, postanowiła umożliwić w swojej siedzibie bezpłatne indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą.

Przedstawiamy Państwu fizjoterapeutkę, która poprowadzi konsultacje.

Pani Sylwia Kiper - Sroka, jest absolwentką Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i członkiem Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy. Specjalizuje się w diagnostyce oraz rehabilitacji niemowląt i dzieci. W swojej pracy stosuje metody takie jak: NDT - Bobath, PNF Kinesiology Taping, Trójpłaszczyznową Terapię Manualną Stóp. Szczególnie zainteresowała się terapią dzieci chorych na mukowiscydozę.

Uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach i indywidualnych konsultacjach, prowadzonych między innymi przez mgr Mikołaja Kowalskiego, organizowanych przez Fundację MUKOHELP. Odbyła staż na Oddziale Pediatrii, Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, w którym rehabilitowani są pacjenci cierpiący na mukowiscydozę. W prowadzonej przez siebie terapii stosuje elementy medycyny spersonalizowanej, wychodząc naprzeciw indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Pani Sylwia asystowała Panu mgr Mikołajowi Kowalskiemu w trakcie organizowanego przez naszą Fundację szkolenia Fizjoterapii osób chorych na mukowiscydozę w dniach od 28.09. do 30.09.2018 r. Tym samym poznała część naszych podopiecznych oraz zapoznała się z zaleceniami i indywidualnym instruktażem, który był udzielany przez mgr Kowalskiego. Dzięki temu uczestnicząc w konsultacjach indywidualnych z Panią mgr Sylwią Kiper - Sroką, dajemy Państwu możliwość kontynuacji zajęć, co wpłynie na efektywność fizjoterapii.

Informacje dotyczące konsultacji uzyskacie Państwo kontaktując się z Panią mgr Sylwią Kiper - Sroką pod numerem telefonu 723 754 815.