Poniżej zamieszczono coroczny bilans zysków i strat, sprawozdanie merytoryczne oraz z działalności zarządu z 2022 roku.

Sprawozdania finansowe Fundacji od roku 2020 znajdują się w Bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wyszukiwarka sprawozdań znajduje się pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Do wyszukania sprawozdań naszej Fundacji wystarczy się posłużyć nr KRS: 0000708831.