O fundacji

KRS

Nasza misja

Misją fundacji jest pomoc dzieciom i dorosłym chorym na mukowiscydozę oraz ich rodzinom. Głównym celem jest stworzenie wyspecjalizowanego ośrodka na terenie Podkarpacia, spełniającego wszelkie europejskie standardy leczenia tej choroby.
Działalność Fundacji to także budowa kompleksowego systemu wspierania chorych na mukowiscydozę i ich zmagań z codziennymi problemami między innymi poprzez dofinansowanie zakupu leków i aparatury rehabilitacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
Fundacja organizuje i finansuje kursy i szkolenia dla rodzin i opiekunów w zakresie leczenia, fizjoterapii, dietetyki i psychoterapii. Działalność charytatywna Fundacji obejmuje również zakup doposażenia, sprzętu, leków i środków niezbędnych do funkcjonowania oddziałów i innych placówek medycznych z przeznaczeniem na leczenie chorych na mukowiscydozę i inne choroby rzadkie.

Czym jest mukowiscydoza?

Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, która dotyka przede wszystkim układ oddechowy oraz pokarmowy. Polega na zaburzeniach wydzielania przez narządy zewnątrzwydzielnicze. W wyniku mukowiscydozy dochodzi do obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych, nadprodukcji śluzu co prowadzi do zatykania się światła oskrzelików i częstych, nawracających infekcji.

Dolegliwości ze strony układu oddechowego powodują trudności z oddychaniem, chory często musi korzystać z tlenoterapii.

Jeśli chodzi o układ pokarmowy – najbardziej narażona jest trzustka w obrębie której powstaje zastój soku trzustkowego oraz tworzy się stan zapalny.

Skutkiem mukowiscydozy są także zmiany zachodzące w narządach płciowych. W większym stopniu dotyczy to mężczyzn niż kobiet. W 98% gęsty śluz powoduje u mężczyzn zatkanie kanalików nasieniowodów i w efekcie niepłodność. U kobiet niepłodność występuje rzadziej, spowodowana jest zaburzeniami jajeczkowania i krwawieniami.

Czytaj więcej: Czym jest mukowiscydoza?

Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę MUKOHELP

Misją Fundacji MUKOHELP jest pomoc osobom chorym na mukowiscydozę, w szczególności zorganizowanie na terenie województwa podkarpackiego wydzielonego organizacyjnie podmiotu leczniczego umożliwiającego wielospecjalistyczne, zgodne z  najnowszymi medycznymi możliwościami leczenie dzieci i dorosłych chorych na mukowiscydozę oraz pomoc w jej sprawnym funkcjonowaniu w celu znacznej poprawy jakości i długości życia pacjentów.

Pierwszym przedsięwzięciem, jakie zostało zorganizowane przez Fundacje MUKOHELP, był II Podkarpacki Bal Charytatywny na Rzecz Chorych na Mukowiscydozę, który odbył się w dniu 10 lutego 2018 roku w restauracji Jaśminowy Dwór w Rokietnicy k. Jarosławia. Dochód z biletów oraz ze zbiórki publicznej w formie licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców zasilił konto Fundacji MUKOHELP i został przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes zarządu – Monika Bartnik
Członek zarządu – Aleksandra Skalska-Bajan
Członek zarządu – Iwona Wrona

RADA FUNDACJI

Alicja Halejcio
Dariusz Bielecki
Radosław Cwetkow

 

NASZ ZESPÓŁ

Sekretariat
  • Anna Bieniasz
Obsługa prawna
  • mec. Tomasz Urban
  • mec. Mateusz Strojny
  • Ewa Gielarowiec
Księgowość
  • Ewelina Streit
Wolontariusze
  • Dominika Raczyńska
  • Grzegorz Nowosielecki

ODNOŚNIKI